Nội các của tân Thủ tướng Kan, tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh còn 39%

Theo một điều tra qua điện thoại trên toàn quốc của Báo Asahi vào hai ngày 3 và 4 tháng 7 vừa rồi thì tỷ lệ ủng hộ nội các của tân Thủ tướng Kan đã giảm mạnh, từ 48% vào 26, 27 tháng 6 xuống còn có 39%. Tỷ lệ không ủng hộ là 40%, so với 29% trước đó.Theo một điều tra qua điện thoại trên toàn quốc của Báo Asahi vào hai ngày 3 và 4 tháng 7 vừa rồi thì tỷ lệ ủng hộ nội các của tân Thủ tướng Kan đã giảm mạnh, từ 48% vào 26, 27 tháng 6 xuống còn có 39%. Tỷ lệ không ủng hộ là 40%, so với 29% trước đó.
(Điều tra xã luận của báo Asahi, tỷ lệ ủng hộ còn 39%, bất ủng hộ lên đến 40%)

Theo kết quả điều tra ngày 8, 9 tháng 6 ngay sau khi Nội các mới bắt đầu đi vào hoạt động thì tỉ lệ ủng hộ là 60%. Chỉ sau có hơn một tháng mà tỉ lệ ủng hộ đã giảm một cách mạnh mẽ, đây là một ngoại lệ chưa từng có.

Nhìn vào tỷ lệ ủng hộ và bất ủng hộ, số người trả lời "Vì thủ tướng là ông Kan nên sẽ ủng hộ nội các" giảm từ 17% xuống còn 7%, số người trả lời "Không ủng hộ Nội các vì chính sách không tốt" lại tăng từ 6% lên đến 16%.
Số người đánh giá tốt quá trình và sự giải thích về việc tăng thuế VAT của Thủ tướng giảm từ 30% xuống còn 20% và số người đánh giá không tốt lại tăng từ 50% lên đến 63%.

Cuối cùng, với câu hỏi "Sau cuộc bầu cử Hạ viện tới, Đảng dân chủ DPJ nên liên kết với Đảng nào?" thì có 15% ủng hộ Đảng Toàn dân, 8% lần lượt cho Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Xã hội Dân chủ, 6% cho Đảng Tân quốc dân.
SundaySilence (Theo Asahi)
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục