Vài Nét Về Minh Trị Thiên Hoàng

 Minh Trị Thiên hoàng   (Meiji Tenno) tên thật là Mutsuhito,  là vị hoàng đế thứ 122 của Nhật Bản theo cách tính truyền thống, trong đó tính cả những vị hoàng đế trong truyền thuyết. Ông trị vì từ năm 1867 đến năm 1912 và được gọi là Minh Trị theo tên của thời đại này (1868-1912). Là con của Thiên hoàng Komei, ông trở thành thái tử năm 1860 và lên ngôi năm 14 tuổi.


Minh Trị Thiên hoàng   (Meiji Tenno) tên thật là Mutsuhito,  là vị hoàng đế thứ 122 của Nhật Bản theo cách tính truyền thống, trong đó tính cả những vị hoàng đế trong truyền thuyết. Ông trị vì từ năm 1867 đến năm 1912 và được gọi là Minh Trị theo tên của thời đại này (1868-1912). Là con của Thiên hoàng Komei, ông trở thành thái tử năm 1860 và lên ngôi năm 14 tuổi.

  Thiên hoàng Minh Trị trẻ tuổi trong bộ Sokuda, ảnh chụp bởi Uchida Kuichi năm 1872.

Với công cuộc Minh Trị Duy Tân vào năm 1868, hệ thống chính quyền trong đó các tướng quân mới thực sự là lãnh đạo, đã bị phá hủy hoàn toàn, và Nhật hoàng trở lại nắm quyền tối thượng sau gần 680 năm. Thủ đô được chuyển từ Kyoto về Tokyo.

Thời gian trị vì lâu dài của Nhật Hoàng Minh Trị được đánh dấu bằng nhiều sự kiện trọng đại. Sắc lệnh đối với quân nhân, Hiến pháp đế quốc Đại Nhật Bản – tức hiến pháp mang tính chất nhà nước hiện đại lần đầu tiên, cùng Sắc lệnh về giáo dục được ban hành. Quốc hội được thành lập và cuộc cách mạng công nghiệp của Nhật Bản được xúc tiến.

Thiên hoàng Minh Trị mới 16 tuổi, chuyển từ Kyōto về Đông Kinh, vào cuối năm 1868.

Trong quan hệ đối ngoại cũng xảy ra những sự kiện quan trọng, ví như việc mở rộng quan hệ ngoại giao, sửa đổi các hiệp ước bất bình đẳng, ký hiệp ước liên minh Anh-Nhật, chiến tranh Nhật-Thanh 1894-1895, chiến tranh Nhật-Nga và xâm chiếm Triều Tiên vào năm 1910. Trong thời gian này, quyền lực tối cao của nhà nước và quyền chỉ huy quân đội ngày càng được tập trung vào tay Nhật Hoàng. (Lưu ý: vị trí của Nhật Hoàng Minh Trị và Nhật Hoàng hiện nay hoàn toàn khác nhau. Theo Hiến pháp thời Minh Trị, Nhật Hoàng là người lãnh đạo hệ thống hành chính, quân đội của nhà nước. Nhưng Hiến pháp hiện nay quy định, Nhật Hoàng là biểu tượng của sự thống nhất quốc dân, không có quyền lực chính trị và quân sự)
 
Minh Trị Thiên hoàng chấp nhận những thay đổi tất yếu vì lý do ngoại giao, nhưng ông phản đối việc bắt chước phương Tây và cấm bãi bỏ các lễ hội cũng như lễ nghi truyền thống. Ông rất quan tâm đến việc duy trì các địa điểm lịch sử và những nơi nổi tiếng khác.
 

Hoàng thân Arthur phong Cấp bậc Garter cho Thiên hoàng Minh Trị. Đến nay, ông là người châu Á duy nhất nhận Cấp bậc này.

Minh Trị Thiên hoàng từ trần ngày 30/7/1912 và được an táng tại Lăng Momoyama ở Fushimi, Kyoto. Cái chết của ông tượng trưng cho sự chấm dứt thời kỳ chuyển tiếp thành công của Nhật Bản sang một nhà nước hiện đại.

Tượng Minh Trị Thiên hoàng trong nhà lưu niệm
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục