Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học bằng… truyện tranh

 Bộ môn hóa học khô khan được làm tươi mới dưới hình thức truyện tranh Nhật đã được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng.


Bộ môn hóa học khô khan được làm tươi mới dưới hình thức truyện tranh Nhật đã được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng.

Cả thế giới đều biết rằng Nhật Bản là vương quốc truyện tranh với 80% hình ảnh đại diện cho những công ty, doanh nghiệp đều là nhân vật hoạt hình. Và đưa hoạt hình lồng ghép vào nội dung giáo dục chính thống có lẽ Nhật Bản cũng là nước tiên phong. Những bộ môn tự nhiên “khô khốc” như: Toán, Lý, Hóa được ưu tiên hơn cả trong giai đoạn thử nghiệm này.

Dưới đây là hình ảnh của những sản phẩm “truyện tranh hóa giáo dục” tại Nhật Bản:

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

 

Nhật Bản áp dụng dạy Hóa học 
bằng... truyện tranh

 

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục