Đề thi và đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật 12/2009 (Cấp độ 2kyu)

 Xin tiếp tục gửi đến các bạn đề thi và đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 2kyu


Đáp án của kỳ thi năng lực tiếng Nhật 12/2009 dưới đây có tính chất tham khảo (nguồn http://bbs.neworldjp.com)
Đề thi Moji-Goi
kanji2.gif
kanji3.gif
kanji4.gif
kanji5.gif
kanji6.gif
kanji7.gif
Đáp án phần Moji-Goi
p_n_moji_-_goi.gif


B. Đề thi phần nghe
– Phần có tranh
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
– Phần không tranh
15.jpg
Đáp án đề nghe


p_n_nghe.gif
Lời giải bài nghe
nghe1.gifnghe2.gif
nghe3.gif


nghe4.gif
Đề thi phần ngữ pháp – đọc hiểu
dochieu1.gif

dochieu3.gif
dochieu4.gif
dochieu5.gif
dochieu6.gif
dochieu7.gif
dochieu8.gif
dochieu9.gif
nguphap1.gif
nguphap2.gif
nguphap3.gif
nguphap4.gif
Đáp án phần thi ngữ pháp – đọc hiểu

p_n_ng_php-_c_hiu.gif
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục