Đề thi và đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật 12/2009 (Cấp độ 1kyu)

 Xin tiếp tục gửi đến các bạn đề thi và đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1kyu


Đáp án của kỳ thi năng lực tiếng Nhật 12/2009 dưới đây có tính chất tham khảo (nguồn http://bbs.neworldjp.com)
A. Đề thi Moji-Goi
kanji2.gif
kanji3.gif
kanji3.gif
kanji4.gif
kanji5.gif
kanji6.gif
kanji7.gif
kanji8.gif
Đáp án  đề thi Moji-Goi
p_n_moji_goi.gif
B. Đề thi phần nghe
– Phần có tranh
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
-Phần không tranh

15.jpg
Đáp án đề nghe
p_n_nghe.gif
Lời giải bài nghe
nghe3.gif
nghe4.gif
nghe5.gif
nghe6.gif
nghe7.gif
nghe8.gif
nghe9.gif
nghe10.gif
C. Đề thi ngữ pháp – đọc hiểu
dochieu2.gif
dochieu3.gif
dochieu4.gif
dochieu5.gif
dochieu6.gif
dochieu7.gif
dochieu8.gif
nguphap1.gif
nguphap2.gif
nguphap3.gif
nguphap4.gif

Đáp án phần ngữ pháp – đọc hiểu
p_n_c_hiu_ng_php.gif


Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục