Thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật tại Nhật Bản

tiengnhat.jpgKỳ thi năng lực tiếng Nhật là cơ hội để các bạn trẻ đánh giá khả năng tiếng Nhật của mình. Tại Nhật hoặc một số nước, trong đó có Việt Nam, kết quả thi tiếng Nhật là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc khi thi tuyển vào công ty,và là lợi thế khi các bạn xin học bổng tại các trường Đại học hoặc dạy nghề ở Nhật.Tiếng Nht đang tr thành mt ngôn ng được nhiu bn tr quan tâm, trong đó có Vit Nam.  Bt đu t năm 1984, k thi năng lc tiếng Nht được bt đu t chc. Các hc viên có th đăng ký d thi ti Nht hoc ngay ti Vit Nam.Kỳ thi năng lực tiếng Nhật là cơ hội để các bạn trẻ đánh giá khả năng tiếng Nhật của mình. Tại Nhật hoặc một số nước, trong đó có Việt Nam, kết quả thi tiếng Nhật là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc khi thi tuyển vào công ty,và là lợi thế khi các bạn xin học bổng tại các trường Đại học hoặc dạy nghề ở Nhật.

Tiếng Nht đang tr thành mt ngôn ng được nhiu bn tr quan tâm, trong đó có Vit Nam.  Bt đu t năm 1984, k thi năng lc tiếng Nht được bt đu t chc. Các hc viên có th đăng ký d thi ti Nht hoc ngay ti Vit Nam.

 • Đơn vị tổ chức

* Đơn vị tổ chức tại Nhật là Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản.

 * Đơn vị tổ chức ngoài Nht là Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản  
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức 1 năm 4 lần tại Nhật Bản. Kỳ gần nhất  được tổ chức vào  ngày Chủ nhật tu
n đầu tiên của tháng 12/2009.  Hạn nộp hồ sơ hết vào ngày 18/9/2009, nên với các hc viên sang Nhật Bản vào tháng 10 năm nay, Viêt-SSE sẽ đăng ký hộ các em trước ti Nhật.

 • Mức chi phí 

Mua hồ sơ  500 JPY

Xét hồ sơ  5500JPY

Chuyển khoản lệ phí  150 JPY

Gi h sơ qua bưu đin  290 JPY

Chi phí x lý công vic 560 JPY

      Tng cộng 700 JPY

Địa chỉ đăng ký

 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VIỆT-SSE

 

Địa chỉ: Nhà 3, Ngõ 35, Cát Linh, Hà Nội

ĐT: 04.37.367.886    DĐ: 0903.299.926

Email: ttphoa@viet-sse.vn

Website: http://duhoc.viet-sse.vn/

 • Nội dung của kỳ thi:

  Kỳ thi năng lực tiếng Nhật được chia thành 4 cấp độ (cấp độ 1 (1kyu), cấp độ 2 (2 kyu), cấp độ 3 –(3 kyu), cấp độ 4 –(4kyu ), bạn có thể dự thi cấp độ phù hợp với năng lực của mình. 
   
  Mỗi bài thi gồm 3 phần: Viết-Từ vựng, Nghe, Đọc hiểu-Ngữ pháp. 
  Cấu trúc bài thi và tiêu chuẩn đánh giá như sau: 
  ——————————-o0o————————–————— 
   
  * 1 kyu (cấp độ 1) thi trong tổng thời gian là 180 phút, thang điểm
  tối đa là 400 điểm
  – Viết-Từ vựng (45 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  – Nghe (45 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  – Đọc hiểu-Ngữ pháp (90 phút) : T
  i đa 200 điểm 
  1 kyu là cấp độ cao nhất trong Tiếng Nhật. Trình độ này dành cho người có năng lực tiếng
  Nhật tổng hợp, đáp ứng được khả năng giao tiếp tốt trong cuộc sống (đã học khoảng 900 tiết tiếng Nhật). Nắm được ngữ pháp trình độ cao cấp, biết khoảng 2000 chữ Hán, và 10.000 từ vựng, 
  ——————————-o0o————————–————— 
   
  * 2 kyu (cấp độ 2) thi trong tổng thời gian là 145 phút, thang điểm
  ti đa là 400 điểm. 
  -Viết-từ vựng (35 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  -Nghe (40 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  -Đọc hiểu-Ngữ pháp (70 phút) : T
  i đa 200 điểm 
   
  Trình độ này dành cho người có khả năng đọc, viết, có thể giao tiếp thông thường (học khoảng 600 tiết tiếng Nhật, đã học xong khoá tiếng Nhật trung cấp). Nắm được ngữ pháp trình độ khá cao, biết khoảng 1000 chữ Hán, và 6.000 từ vựng, 
  ——————————-o0o————————–————— 
   
  * 3 kyu (cấp độ 3) thi trong tổng thời gian là 140 phút, thang điểm
  ti đa là 400 điểm. 
  – Viết-từ vựng (35 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  – Nghe (35 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  – Đọc hiểu-Ngữ pháp (70 phút) : T
  i đa 200 điểm 
   
  Trình độ này dành cho người có khả năng đọc, viết những đoạn văn đơn giản, có thể giao tiếp được trong cuộc sống (học khoảng 300 tiết tiếng Nhật, đã học xong khoá tiếng Nhật sơ cấp), n
  m được ngữ pháp cơ bản, biết khoảng 300 chữ Hán, và 1.500 từ vựng, 
  ——————————-o0o————————–————— 
   
  * 4 kyu (cấp độ 4) thi trong tổng thời gian là 100 phút, thang điểm
  ti đa là 400 điểm. 
  -Viết-từ vựng (25 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  -Nghe (25 phút) : T
  i đa 100 điểm 
  -Đọc hiểu-Ngữ pháp (50 phút) : T
  i đa 200 điểm 
   
  Trình độ này dành cho người có khả năng đọc, viết những đoạn văn ngắn, dễ, có thể giao tiếp đơn giản được (học khoảng 150 tiết tiếng Nhật, đã học xong một nửa khoá tiếng Nhật sơ cấp), nắm được ngữ pháp một cách sơ bộ, biết khoảng 100 chữ Hán, và 800 từ vựng.
   

Sau kì thi khong 2 tháng, kết qu s được thông báo cho hc viên qua đường bưu đin. Hc viên d kì thi ti Nht thường biết kết qu sm hơn 10 ngày – 2 tun so vi hc viên thi ti Vit Nam.

Các câu hi liên quan đến k thi năng lc tiếng Nht, xin liên lc vi Phòng Du hc, Công ty C phn Vit-SSE.

Chúc các bn may mn, thành công.

VIỆT-SSE JOINT STOCK COMPANY.
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục