Thêm 177 triệu USD phát triển giáo dục

ptgd.jpgNgày 21/9, NHNN và WB đã ký Hiệp định tài trợ cùng các văn kiện pháp lý liên quan cho 2 chương trình: Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Chính sách phát triển giáo dục đại học giai đoạn 1, với trị giá vốn vay là 177 triệu USD.


Ngày 21/9, NHNN và WB đã ký Hiệp định tài trợ cùng các văn kiện pháp lý liên quan cho 2 chương trình: Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Chính sách phát triển giáo dục đại học giai đoạn 1, với trị giá vốn vay là 177 triệu USD.

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học có vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 127 triệu USD, được thực hiện tại 35 tỉnh, thành phố trên cả nước từ năm 2009 đến 2015.

Mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam, giảm chênh lệch trong kết quả học tập giữa các vùng miền và tăng tỷ lệ hoàn thành bậc học của học sinh tiểu học bằng hỗ trợ của chính phủ cho quá trình chuyển đổi sang học 2 buổi/ngày, ưu tiên cho nhóm học sinh tiểu học thuộc các tỉnh khó khăn.

Chương trình Chính sách phát triển giáo dục đại học giai đoạn 1 trị giá 50 triệu USD được WB hỗ trợ theo phương thức vay chính sách phát triển (DPL) trong khuôn khổ khoản tín dụng với tổng trị giá 150 triệu USD trong thời gian 3 năm, giải ngân 1 lần/năm.

Chương trình này hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện “Đề án Đổi mới giáo dục đại học”, nhằm hiện đại hoá lĩnh vực giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay.

Theo Dân Trí


Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục