Thủ tục hồi hương đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

Hồ sơ gồm:

– Đơn xin hồi hương (mẫu HH1);

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu mang hộ chiếu nước ngoài phải có thêm xác nhận bằng văn bản của CQĐDVN ở nước ngoài về việc đã đăng ký công dân.

– Ba ảnh cỡ 4×6 mới chụp, 02 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh ghi rõ họ tên (mặt sau) để phục vụ cấp Giấy thông hành nếu được hồi hương.
Các giấy tờ khác kèm theo:

Đối với người xin hồi hương do thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh

+ Đơn bảo lãnh của thân nhân (mẫu HH2), ghi đầy đủ chi tiết các cột, mục, lấy xác nhận của UBND phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú.

+ Giấy tờ chứng minh hoặc giải trình về mối quan hệ cùng dòng tộc với người bảo lãnh, có xác nhận của UBND phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú.

+ Giấy tờ chứng minh về khả năng bảo đảm cuộc sống sau khi hồi hương (của người xin hồi hương hoặc/ và của thân nhân xin bảo lãnh).

Đối với người xin hồi hương do cơ quan Việt Nam bảo lãnh

Văn bản bảo lãnh (có ký tên, đóng dấu) của thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại mục 2.1. (d).

Hồ sơ xin hồi hương có thể nộp tại:

Ở nước ngoài: Cơ quan đại diện của Việt Nam nơi người xin hồi hương thường trú.

Ở Việt Nam: Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) hoặc Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận tiện nhất cho đương sự (nếu đã về Việt Nam).
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục