Thủ tục đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện

1 Hồ sơ:

Đơn xin đăng ký khai sinh (theo mẫu TP/HT-1999-A.5);

Giấy chứng sinh (do cơ sở y tế của nước sở tại cấp);

Bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn của cha mẹ (đối với trẻ em sinh trong giá thú);

Quyết định công nhận việc cha nhận con (đối với trẻ em sinh ngoài giá thú mà cha, mẹ có nguyện vọng ghi tên cha vào Giấy khai sinh của người con. Nếu không có yêu cầu ghi tên cha vào Giấy khai sinh thì không cần giấy này); 

Giấy uỷ quyền (trong trường hợp cha, mẹ uỷ quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký khai sinh).

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ cha, mẹ hay người được uỷ quyền phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu.

2. Đăng ký khai sinh quá hạn:

Nếu trẻ em chưa được đăng ký khai sinh trong vòng 60 ngày, kể từ ngày sinh, thì phải làm thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn.

Khi đăng ký khai sinh quá hạn, đương sự nộp các giấy tờ như nêu tại mục 1.2, riêng Đơn đăng ký khai sinh được thay bằng Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn (mẫu TP/HT-1999-A.3).

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn tương tự như thủ tục nêu trên.

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục