Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

1. Đối tượng đăng ký công dân

Đối tượng đăng ký công dân là:

– Công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Lãnh sự yêu cầu những người thuộc diện này làm thủ tục đăng ký công dân trước khi giải quyết các công việc về lãnh sự cho họ.

– Công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của nước ngoài, nếu có nguyện vọng và có đầy đủ cơ sở chứng minh có quốc tịch Việt Nam.
* Lưu ý:

– Đối với những người ra nước ngoài ngắn hạn (công tác ngắn hạn, thăm thân, du lịch .v.v.), Lãnh sự không bắt buộc họ phải đăng ký công dân, mà chỉ yêu cầu họ đăng ký công dân khi họ đến Cơ quan đại diện giải quyết các công việc về lãnh sự.

– Không đăng ký công dân đối với những người đang hưởng quy chế tị nạn tại nước sở tại.

2. Thủ tục

2.1. Đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của Việt Nam:

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký công dân (mẫu 02/NG-LS) do đương sự trực tiếp khai.

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm; trong đó 01 ảnh dán vào Phiếu đăng ký công dân, 01 ảnh đính kèm.

– Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu hợp lệ (xuất trình bản chính để đối chiếu).

2.2. Đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu của nước ngoài:

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký công dân (mẫu 02/NG-LS) do đương sự trực tiếp khai.

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm; trong đó 01 ảnh dán vào Phiếu Đăng ký công dân, 01 ảnh đính kèm.

– Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, giấy tờ chứng minh nhân thân hay Sơ yếu lý lịch để xác minh quốc tịch và nhân thân của đương sự.
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục