Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

hoặc xác nhận về tình trạng hôn nhân

1 Đối tượng cấp:

Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nguyện vọng đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

2 Hồ sơ:

Hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ như trong hồ sơ đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện, thay Tờ khai kết hôn bằng Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (theo mẫu số 34/NG-LS ).

Trường hợp đương sự chỉ xin xác nhận về việc không có vợ hoặc không có chồng thì nộp Đơn xin cấp xác nhận về việc không có vợ hoặc không có chồng (với các nội dung tương tự như mẫu số 34/NG-LS).

Đương sự cần xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu để đối chiếu.

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục