Các mẫu đơn dùng cho người Việt Nam tại Nhật

 Việt-SSE xin cung cấp các mẫu đơn cần thiết cho người Việt  Nam, hoặc người gốc Việt Nam tại Nhật khi làm các thủ tục liên quan đến xin cấp hộ chiếu mới, xin giấy khai sinh, xin gia hạn hộ chiếu, xin hoặc thôi quốc tịch Việt Nam, các mẫu dành cho kết hôn, xin con nuôi…Chi tiết xin liên lạc theo địa chỉ: visa@viet-sse.vn
            

 

 Đơn xin cấp hộ chiếu mới

 

 Đơn xin cấp giấy khai sinh cho trẻ em

 

Tờ khai đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

 

Đơn xin hồi hương

 

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho cá nhân)

 

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho gia đình)

 

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho gia đình)

 

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho cá nhân)

 

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho gia đình)

 

Giấy bảo lãnh

 

Lý lịch (kèm theo đơn xin gia nhập quốc tịch)

 

Lý lịch (kèm theo đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam)

 

Lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam)

 

Đơn xin giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

 

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

 

Phiếu đăng ký công dân

 

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi(sống ở cở sỡ nuôi dưỡng)

 

Tờ khai đăng ký kết hôn

 

Lý lịch cá nhân (mẫu dùng để kết hôn với người nước ngoài)

 

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (không đích danh)

 

Đơn xin xác nhận hộ khẩu

 

Bản cam kết thông báo định kỳ về con nuôi

 

 

Giấy đồng ý cho trẻ làm con nuôi (mẫu dùng cho gia đình)

 

Giấy đồng ý cho trẻ làm con nuôi (mẫu dùng cho cá nhân)

 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng ở nước ngoài)

 

Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

 

Việt-SSE
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục