Học bổng học luật tại ĐH Ohio Northern University (Mỹ)

ĐH Luật trường Ohio Northern University (Mỹ) đang tìm ứng viên cho chương trình đào tạo luật về pháp quyền và dân chủ tại các nền kinh tế thị trường. Chương trình sẽ cấp học bổng toàn phần trong chương trình đào tạo một năm tại Mỹ.


ĐH Luật trường Ohio Northern University (Mỹ) đang tìm ứng viên cho chương trình đào tạo luật về pháp quyền và dân chủ tại các nền kinh tế thị trường. Chương trình sẽ cấp học bổng toàn phần trong chương trình đào tạo một năm tại Mỹ.

Ứng viên được chọn sẽ được đào tạo, cung cấp các công cụ để triển khai các cải cách về pháp luật để hỗ trợ cho các định chế dân chủ và pháp quyền ở nền kinh tế thị trường tự do.

Ứng viên được chọn là những luật sư trẻ từng làm việc trong lĩnh vực công và có bằng luật đầu tiên ở ngoài nước Mỹ. Sau khi hoàn thành khóa học, ứng viên sẽ cam kết trở về nước và làm việc hai năm trong lĩnh vực công.

Các học viên sẽ học trong các lớp học nhỏ với các khoa đào tạo tốt, thường xuyên có liên lạc giữa khoa và sinh viên, cùng một loạt các seminar ngắn và các chuyến quan sát thực tế để sinh viên hiểu rõ thêm về pháp quyền và dân chủ.

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15-2-2009. Ứng viên quan tâm có thể vào địa chỉ: www.llm.onu.edu để biết thêm chi tiết.

Theo Tuổi Trẻ

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục