Học bổng du học tại Bỉ Chương trình học bổng này dành cho những người đã có bằng thạc sĩ hoặc dành cho các nghiên cứu viên mong muốn theo học các khóa đào tạo chuyên sâu, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành hoặc muốn hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học (hoặc sau tiến sĩ) tại các trường Đại học của Wallonie – Bruxelles.

Yêu cầu về ứng viên

Là người có bằng thạc sĩ và bằng thạc sĩ đó phải được các cấp có thẩm quyền của Wallonie – Bruxelles công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ của Bỉ.

Chương trình học bổng

Cấp học bổng sau đại học thời hạn tối thiểu là một năm đối với tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ; cấp học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng;

Lĩnh vực: Các lĩnh vực ưu tiên là:vận tải và lo-gis-tic; cơ khí;khoa học đời sống; nông nghiệp -công nghiệp; hàng không – vũ trụ.

Tất cả các lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng, đều có thể được xem xét.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Đối với học bổng sau đại học: ngày 15/4 cho năm học 2008 – 2009 (trừ những yêu cầu riêng của từng trường đại học tiếp nhận)

-Đối với học bổng nghiên cứu:

Đối với thời hạn lưu trú dự kiến giữa tháng 10 năm 2008 và tháng 1 năm 2009: nộp hồ sơ trước ngày 1/6/2008

Đối với thời hạn lưu trú dự kiến giữa tháng 2 và tháng 5 năm 2009 : nộp hồ sơ trước ngày 1/11/2008

Đối với thời hạn lưu trú dự kiến giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2009 : nộp hồ sơ trước ngày 1/3/2009.

Theo Dân Trí

 

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục