Học bổng báo chí tại Đức

Học viện Báo chí Quốc tế (the International Institute for Journalism – IIJ) của InWEnt, Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quốc tế của CHLB Đức, thông báo các khóa đào tạo báo chí.


Học viện Báo chí Quốc tế (the International Institute for Journalism – IIJ) của InWEnt, Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quốc tế của CHLB Đức, thông báo các khóa đào tạo báo chí.

1. Khóa đào tạo 2 tuần tại Jakarta, Indonesia về “Lịch sử, thể chế, chính sách của ASEAN”.

Khóa học được tổ chức 2 lần:
– Từ 6 đến 17/4.
– Từ 4 đến 15/5.

Mục tiêu của chương trình:

Chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao cho phóng viên về các vấn đề hội nhập kinh tế chính trị trong khu vực nói chung cũng như lịch sử, thể chế, chính sách của ASEAN nói riêng. Qua đó nâng cao khả năng viết của phóng viên về các vấn đề của ASEAN trong khu vực. Đây cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các phóng viên trong các nước khu vực ASEAN.

Hỗ trợ tài chính:

InWEnt hỗ trợ toàn bộ các chi phí ăn ở, đi lại cần thiết trong thời gian khóa học của các học viên.

Những ai có thể tham dự chương trình:

Chương trình học dành cho các phóng viên làm việc cho các báo, tạp chí, các ấn phẩm online, và các cơ quan thông tin; đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm và quan tâm đến các vấn đề của ASEAN.
– Không quá 36 tuổi
– Thành thạo tiếng Anh
Ưu tiên cho các ứng cử viên nữ.

Nộp hồ sơ xin học bổng:

Mẫu hồ sơ đăng ký cần thiết được cung cấp tại văn phòng InWEnt Hà Nội. Tại đây bạn cũng có thể nhận được các hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết trong khi nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/2.

Học viện Báo chí Quốc tế (The International Institute for Journalism – IIJ) của InWEnt, Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quốc tế CHLB Đức, thông báo

2. Chương trình học bổng báo chí 2 tháng tại Berlin, Đức về chuyên ngành môi trường, từ ngày 26/6 đến 21/8.

Mục tiêu của chương trình:

Chương trình nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các phóng viên, giúp họ làm quen với những vấn đề môi trường cấp thiết và phổ biến hiện nay, có khả năng nhận định đánh giá chính sách môi trường cũng như nâng cao khả năng nghiên cứu và kỹ năng viết về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

Hỗ trợ tài chính:

InWEnt hỗ trợ toàn bộ các chi phí ăn ở, đi lại cần thiết trong thời gian khóa học tại Đức của các học viên.

Ứng cử viên tham dự chương trình:

Chương trình học dành cho các phóng viên làm việc cho các báo in và báo điện tử có quan tâm đến vấn đề môi trường và thỏa mãn các điều kiện sau: 
– Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm.
– Không quá 36 tuổi.
– Thành thạo tiếng Anh.
– Cơ quan cử đi học có chế độ trợ cấp lương cho học viên trong thời gian đi học tại Đức.
– Sử dụng thành thạo máy vi tính.
Ưu tiên cho các ứng cử viên nữ.

Nộp hồ sơ xin học bổng:

Mẫu hồ sơ đăng ký cần thiết được cung cấp tại văn phòng InWEnt Hà Nội. Tại đây bạn cũng có thể nhận được các hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết trong khi nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4.

3. Chương trình học bổng 12 tháng tại Đức, RED Expert 2009, về đào tạo chuyên gia phát triển kinh tế khu vực, kéo dài từ 1/10 đến 30/9/2010.

Xuất phát từ kinh nghiệm của Đức về quản lý khu vực và áp dụng các kế hoạch phát triển địa phương và khu vực, chương trình có mục tiêu trang bị năng lực cho các cán bộ điều hành trẻ ở các cơ quan nhà nước, tư nhân về các hoạt động điều phối và tư vấn. Chương trình đào tạo nâng cao mang định hướng thực hành, chú trọng vào các chiến lược, công cụ, dự án và thích ứng chúng với các điều kiện khung cụ thể tại Đông Nam Á.

Mọi chi phí đào tạo tại Đức, chi phí ăn ở, đi lại cần thiết trong thời gian khóa học và phụ cấp hàng ngày được cung cấp bởi chính phủ CHLB Đức.

Ứng viên có thể tham dự chương trình:

– Là cán bộ trẻ (không quá 35 tuổi) có trên 2 năm kinh nghiệm, làm việc dài hạn tại các cơ quan và tổ chức trong lĩnh vực phát triển kinh tế khu vực cũng như từ các hiệp hội công nghiệp, các văn phòng, các trường đại học và công ty tư vấn có liên quan. 
– Có bằng đại học trong lĩnh vực kinh tế và biết tiếng Anh. 
– Cơ quan nơi ứng cử viên công tác cam kết bằng văn bản việc tái hòa nhập trở lại về mặt chuyên môn.

Nộp hồ sơ xin học bổng:

Mẫu hồ sơ đăng ký cần thiết được cung cấp tại văn phòng InWEnt Hà Nội. Tại đây bạn cũng có thể nhận được các hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết trong khi nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/3.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Văn phòng InWEnt tại Hà Nội

Anh Phạm Tiến Dũng
Tầng 4, Tháp Hà Nội
49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 361 974, số máy lẻ 212
Fax: (04) 39 366 808
hanoi@inwent-vn.org
www.inwent-vn.org

Theo Ngôi Sao

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục