Trường nghề sẽ có chế độ học bổng

Học sinh, sinh viên học các trường nghề tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề sẽ có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học nghề. Đó là những quy định mới mà Bộ Lao đông.Thương binh và Xã hội vừa ban hành.Theo đó, đối tượng được nhận học bổng là những học sinh, sinh viên học nghề có kết quả học tập đạt loại khá, loại giỏi, loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.


Học sinh, sinh viên học các trường nghề tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề sẽ có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học nghề. Đó là những quy định mới mà Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội vừa ban hành.

Theo đó, đối tượng được nhận học bổng là những học sinh, sinh viên học nghề có kết quả học tập đạt loại khá, loại giỏi, loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

Những học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi tay nghề cấp bộ, tỉnh, cấp quốc gia, cấp khu vực ASEAN hoặc quốc tế nếu đoạt giải (từ khuyến khích trở lên) và có kết quả rèn luyện đạo đức đạt từ loại khá trở lên thì được xét cấp học bổng của năm học đó (cho cả hai kỳ) xếp loại như sau: đoạt giải kỳ thi tay nghề cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xếp loại khá; đoạt giải kỳ thi tay nghề cấp quốc gia xếp loại giỏi và đoạt giải kỳ thi tay nghề cấp khu vực ASEAN hoặc quốc tế xếp loại xuất sắc.

Học bổng khuyến khích học nghề được cấp đủ theo số tháng thực học trong một năm (không quá 10 tháng trong một năm học) và được cấp theo từng học kỳ và theo nguyên tắc: Mức học bổng khuyến khích học nghề cho học sinh, sinh viên xếp loại khá tối thiểu bằng mức trần học phí hiện hành đã nộp. Học sinh, sinh viên xếp loại giỏi cao hơn loại khá, loại xuất sắc cao hơn loại giỏi. Đối với các trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài sẽ do hiệu trưởng quy định.

Hiệu trưởng các trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học nghề của trường xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học nghề cho từng học kỳ, nghề học.

Theo Dân Trí

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục