Hiragana và Katakana

Ngày nay quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản ngày càng khắng khít và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực khoa học kĩ thuật và chuyển giao công nghệ trong sản xuất và kinh doanh. Nhật Bản là một nước phát triển có nền khoa học và công nghệ tiên tiến, có nền văn hóa Châu Á rất gần gũi với văn hóa Việt Nam. Hiểu biết tiếng Nhật giúp chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận tới các đối tác người Nhật hơn. Tôi xin biên soạn một chương trình học tiếng Nhật cơ bản qua mạng Internet với mục đích giúp các bạn trẻ có thể tự học được tiếng Nhật, và rồi có thể đọc được tài liệu kĩ thuật bằng tiếng Nhật và dần dần tiếp cận được với nền khoa học kĩ thuật của Nhật Bản. Những bài học tiếng Nhật trong chương trình này tập trung chủ yếu vào tiếng Nhật dùng trong khoa học kĩ thuật, tuy nhiên nếu các bạn say mê học và kết hợp với những bài học ở trên lớp với các thày cô giáo, các bạn có thể có được một vốn tiếng Nhật đủ để giao tiếp.


Bài 1 Hiragana và Katakana

第一課 ひらがなとカタカナ

1. Sơ lược về tiếng Nhật

Tiếng Nhật là ngôn ngữ phổ thông được dùng trên toàn bộ nước Nhật. Tiếng Nhật hiện đại ngày nay được viết bằng bốn loại kí tự có tên là Hiragana (ひらがな, viết bằng chữ Hán là 平仮名, phiên âm Hán Việt là Bình Giả Danh), Katakana (カタカナ, viết bằng chữ Hán là 片仮名, Phiến Giả Danh), Kanji (かんじ, chữ Hán là 漢字, Hán Tự) và Rōmaji (ローマ字, chữ La Mã).

Các từ tiếng Nhật được ghép từ các âm trong bảng Hiragana và Katakana giống như bảng chữ cái trong tiếng Anh hoặc trong tiếng Việt. Để học đọc và học viết được tiếng Nhật, trước tiên chúng ta phải học thuộc bảng Hiragana gồm 50 kí tự, và bảng Katakana cũng gồm khoảng 50 kí tự có cùng âm với bảng Hiragana. Sau đó phải học thuộc khoảng 1950 chữ Hán thường dùng và khoảng 300 chữ Hán dùng để viết tên người cho trong Bảng chữ Hán thường dùng (じょうようかんじひょう 常用漢字表 – Thường Dụng Hán Tự Biểu) theo quy định của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản và học bảng chữ cái tiếng Anh phát âm theo tiếng Nhật. Trong tiếng Nhật các từ được viết bằng Katakana thường là các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài, hoặc phiên âm một số chữ Hán khó.

Trong bài học này chúng ta học các chữ Hiragana, Katakana và Rōmaji.

2. Bảng Hiragana

Bảng Hiragana (ひらがな) gồm các chữ và âm như sau:

a

i

u

e

o

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

hu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya

 

 

yu

 

 

yo

ra

ri

ru

re

ro

wa

 

 

wo

 

 

n

 

Các biến âm của hàng かきくけこ (ka ki ku ke ko), さしすせそ (sa shi su se so), たちつてと (ta chi tsu te to), はひふへほ (ha hi hu he ho) như sau:

 

ga

gi

gu

ge

go

za

zi

zu

ze

zo

da

ji

zu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

pa

pi

pu

pe

po

 

Các âm tương đương trong tiếng Việt:

 

a

i

ư

ê

ô

ka

ki

xa

xi

ta

chi

chư

na

ni

ha

hi

phư

ma

mi

ia

 

 

iu

 

 

ra

ri

oa

 

 

 

 

n, m

 

Các biến âm:

ga

gi

da

di

đa

di

đê

đô

ba

bi

pa

pi

Các bạn lưu ý rằng sự so sánh các âm tương đương với tiếng Việt là rất tương đối và nhằm mục đích để chúng ta dể hình dung và dễ nhớ cách phát âm. Khi nghe người Nhật phát âm, có thể âm thanh không hoàn toàn tương tự như các âm trong tiếng Việt. Cách phát âm còn tùy thuộc vào địa phương, và do vậy nếu bạn có dịp nghe nhiều người Nhật phát âm có thể một số âm sẽ khác nhau chút xíu giữa các địa phương.

 

3. Bảng Katakana

Bảng Katakana bao gồm các kí tự và âm giống như bảng Hiragana nhưng cách viết khác.

a

i

u

e

o

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

hu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya

 

 

yu

 

 

yo

ra

ri

 

ru

re

ro

wa

 

 

wo

 

 

n

 

Các biến âm của hàng カキクケコ (ka ki ku ke ko), サシスセソ (sa shi su se so), タチツテト (ta chi tsu te to), ハヒフヘホ (ha hi hu he ho) như sau:

 

ga

gi

gu

ge

go

za

zi

zu

ze

zo

da

ji

zu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

pa

pi

pu

pe

po

 

Cách phát âm của các chữ Katanana hoàn toàn giống với chữ Hiragana ở trên.

 

4. Chữ cái La Mã  (Rōmaji – ローマ字)

Người Nhật dùng bảng chữ cái tiếng Anh để viết các công thức toán học, đánh vần và viết các từ nguyên gốc của các thứ tiếng viết bằng chữ La Tinh (La Mã). Bảng chữ cái tiếng Anh được phiên âm theo âm tiếng Nhật như sau:

 

Chữ in hoa

Chữ thường

Cách đọc

Chữ in hoa

Chữ thường

Cách đọc

A

a

エー

N

n

エヌ

B

b

ビー

O

o

オー

C

c

シー

P

p

ピー

D

d

ディー

Q

q

キュー

E

e

イー

R

r

アール

F

f

エフ

S

s

エス

G

g

ジー

T

t

ティー

H

h

エッチ

U

u

ユー

I

i

アイ

V

v

ブイ

J

j

ジェー

W

w

ダブリュー

K

k

ケー

X

x

エックス

L

l

エル

Y

y

ワイ

M

m

エム

Z

z

ゼット

 Bảng chữ cái La Mã được phiên âm sang tiếng Nhật như sau :

 

Chữ in hoa

Chữ thường

Cách đọc

Chữ in hoa

Chữ thường

Cách đọc

A

a

アルファ

N

n

ニュー

B

b

ベータ

X

x

クサイ、グザイ、クシー

G

g

ガンマ

O

o

オミクロン

D

d

デルタ

P

p

パイ

E

e

イプシロン

R

r

ロー

Z

z

ぜータ、ツェータ

S

s

シグマ

H

h

イータ

T

t

タウ

Q

q

シータ、テータ

U

u

ウブシロン

I

i

イオタ

F

f

ファイ

K

k

カッパ

C

c

カイ

L

l

ラムダ

Y

y

プサイ、プシー

M

m

ミュー

W

w

オメガ

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục