Việt-SSE mở mục “Tu nghiệp sinh”

Tại Nhật Bản, lượng Tu nghiệp sinh Việt Nam chiếm một số lượng lên tới cả nghìn người, chủ yếu làm trong các công ty Nhật Bản trên các ngành nghề khác nhau như sửa chữa máy móc, may mặc, đồ gỗ…Tuy vậy, vẫn chưa có trang thông tin chính thức dành cho anh chị em Tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật để có thể chia sẻ thông tin trong cuộc sống và làm việc tại Nhật. Bắt đầu từ tháng 12/2008, trang Du học của Việt-SSE xin dành một góc nhỏ " Tu nghiệp sinh", để chia sẻ các thông tin, các khó khăn thuận lợi của các nghiệp sinh cho cộng đồng người Việt tại Nhật, cũng như tại quê hương.Ban Biên Tập Du học của Việt-SSE sẽ đăng tải các thông tin có chọn lọc về Tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật, gồm các chính sách  và định hướng mới của Chính phủ Nhật và các doanh nghiệp dành cho Tu nghiệp sinh nước ngoài nói chung và Tu nghiệp sinh Việt Nam nói riêng, được đăng trên báo chí và website của Nhật. Đồng thời nhận các thông tin phản ánh về những khó khăn gặp phải trong cuộc sống và quá trình làm việc tại Nhật, cũng như chia sẽ các thông tin quý báu cho các Tu nghiệp sinh Việt Nam chuẩn bị lên đường đến Nhật.

Các thông tin và thư, xin gửi đến địa chỉ e-mail: tunghiepsinh@viet-sse.vn

BBT Du học Việt-SSE

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục