Trả lại tiền đặt cọc du lịch cho TNS

Có một công ty, hàng năm đều tổ chức  những chuyến du lịch ba ngày hai đêm cho toàn  bộ nhân viên công ty. Không kể là nhân viên chính thức hay bán thời gian, đều có thể tham gia. Tuy nhiên, có nhân viên nào không thích đi, thì cũng không được trả lại món tiền 3000 yên hàng tháng cắt từ thu nhập.Khoảng tiền 3000 yên kia, nhân với 12 tháng sẽ là 36,000 yên. Đối với TNS Việt Nam thì đây là một món tiền không nhỏ. Nhiều khi, du lịch là thói quen truyền thống của công ty, nhưng địa điểm du lịch là những nơi mà không phải ai cũng thích thú. Số tiền trên, đối với một số TNS, là khoảng tiền nếu giúp đỡ được gia đình tại Việt Nam sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Nhiều TNS khi từ chối không tham gia du lịch đã không được trả lại số tiền trên. Trong bản khấu trừ lương thì có viết "Tiền tiết kiệm du lịch", nên nhiều TNS nghĩ thật vô lý khi đem sung công quỹ toàn bộ khoản tiền thu được từ những người không đi du lịch.

Tổng hợp từ GL

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục