Chương trình sau Đại học tại Nhật

 
 Chương trình học Sau Đại học bao gồm Thạc sĩ (2 năm) hoặc Tiến sĩ (5 năm).
Khoá Tiến sĩ thường bao gồm tiền kỳ hai năm tương đương một khoá Thạc sĩ, và hậu kỳ ba năm. Khoá học Tiến sĩ ở một số khoa Sau Đại học là năm năm liền. Một số khoa khác chỉ dạy phần hậu kỳ ba năm.
 
 


1. Điều kiện nhập học

(1) Học trình Thạc sĩ (phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau)
– Đã tốt nghiệp một trường Đại học 4 năm hoặc tương đương.
– Đã hoàn thành chương trình giáo dục 16 năm ở nước ngoài.
– Đã hoàn thành chương trình giáo dục 15 năm ở nước ngoài và được công nhận có đủ tín chỉ qui định để tốt nghiệp Đại học với số điểm cao.
– Đủ 22 tuổi, được công nhận là có năng lực học vấn tương đương cử nhân Đại học trở lên và qua được vòng xét tuyển của khoa Sau Đại học.
(2) Học trình Tiến sĩ (phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau)
– Có bằng Thạc sĩ hoặc được công nhận có khả năng học vấn tương đương.
– Có bằng tương đương bằng Thạc sĩ được cấp ở một trường ngoài Nhật Bản.
– Đủ 24 tuổi, được công nhận là có năng lực học vấn tương đương Thạc sĩ trở lên và qua được vòng xét tuyển của khoa Sau Đại học.

     

2. Nộp đơn xin học Sau Đại học

Các khoa Sau Đại học thường công bố thủ tục tuyển sinh trong khoảng thời gian từ tháng Sáu tới tháng Tám hàng năm.
Hồ sơ cần nộp bao gồm:
– Đơn xin nhập học
– Thư giới thiệu của hiệu trưởng, trưởng khoa hoặc một giảng viên Đại học.
– Lý lịch do trường Đại học cấp
– Luận văn tốt nghiệp Đại học và bản tóm tắt Luận văn đó.
– Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học (hoặc thời gian dự định sẽ tốt nghiệp)
– Giấy khám sức khoẻ
– Ảnh.
– Giấy chứng nhận bằng Thạc sĩ (nếu học Tiến sĩ)
– Thẻ Đăng ký Ngoại kiều (nếu bạn hiện đang sống ở Nhật Bản)
(hoặc thời gian dự định sẽ tốt nghiệp Thạc sĩ)
(Hồ sơ liên quan tới người bảo lãnh)
(nếu bạn xin học Tiến sĩ mới cần nộp giấy này)
– Giấy chứng nhận kết quả thi ở trường bạn theo học gần đây nhất.

3. Thi nhập học

Ngoài một vài trường xét tuyển sinh viên chỉ dựa trên bộ hồ sơ đã nộp, hầu hết sinh viên phải dự thi kỳ thi nhập học tổ chức tại Nhật Bản. Bên cạnh việc xét hồ sơ, tuyển sinh học bậc Sau Đại học ở Nhật Bản còn bao gồm cả yêu cầu viết một bài luận ngắn và dự phỏng vấn chủ yếu về chuyên ngành học của sinh viên, cũng như kiểm tra viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh (hoặc một thứ tiếng khác) và các môn chuyên ngành cụ thể khác.

Mặc dù có thể thời gian thi tuyển khác nhau nhưng nói chung các khoa Sau Đại học thường tổ chức thi trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Mười. Một vài khoa tổ chức thi trong thời gian tháng Hai đến tháng Ba.

   

4. Điều kiện để tốt nghiệp và được cấp bằng

Các điều kiện để tốt nghiệp khoá Thạc sĩ khác với khoá Tiến sĩ. Để tốt nghiệp khoá Thạc sĩ, về nguyên tắc sinh viên phải học ít nhất hai năm, lấy đủ các tín chỉ chuyên môn cần thiết (ít nhất là 30 tín chỉ), bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ và đỗ kỳ thi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp khoá Thạc sĩ sẽ được nhận bằng "Thạc sĩ".

Để tốt nghiệp khoá Tiến sĩ, sinh viên phải học bậc sau Đại học ít nhất 5 năm (kể cả 2 năm làm Thạc sĩ), lấy đủ ít nhất 30 tín chỉ (kể cả các tín chỉ của khoá Thạc sĩ), bảo vệ thành công Luận văn Tiến sĩ và đỗ kỳ thi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp khoá Tiến sĩ sẽ được nhận bằng "Tiến sĩ".

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục