BÀI 1 – Gặp gỡ những người hàng xóm mới

Bài này sẽ giúp bạn chào hỏi làm quen và bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật. Trong đoạn hội thoại dưới đây, Yota Suzuki và Jason Miller gặp nhau lần đầu tại nhà của Jason ở Tokyo.

HỘI THOẠI
 
  Yota: Kon'nichi wa.  
    Xin chào..  
  Jason: Kon'nichi wa.  
    Xin chào..  
  Yota: Watashi wa Suzuki Yota desu. Hajimemashite.  
    Tôi là Yota Suzuki. Rất vui được gặp bạn.  
  Jason: Watashi wa Jeson Miraa desu. Hajimemashite. Doozo yoroshiku.  
    Tôi là Jason Miller. Rất vui được gặp bạn..
 
 
  Yota: Miraa-san, anata wa Amerika-jin desu ka.  
    Anh Miller, anh là người Mỹ phải không?  
  Jason: Hai, watashi wa Amerika-jin desu. Anata wa.  
    Vâng đúng. Tôi là người Mỹ. Còn bạn thì sao?  
  Yota: Nihon-jin desu.  
    Tôi là người Nhật.    wav download file


  Jason: Suzuki-san, anata wa daigaku-sei desu ka.  
    Suzuki, anh là sinh viên đại học phải không?  
  Yota: Hai, soo desu. Miraa-san wa.  
    Vâng. Thế còn bạn thì sao, Miller?  
  Jason: Watashi wa kookoo-sei desu.  
    Mình là học sinh trung học.  
  Yota: Otomodachi mo kookoo-sei desu ka.  
    Bạn của bạn cũng là học sinh trung học à?  
  Jason: Hai. Suzuki-san wa nan'nen-sei desu ka.  
    Vâng. Anh Suzuki, anh là sinh viên năm thứ mấy?  
  Yota: Daigaku ninen-sei desu.  
    Mình là sinh viên năm thứ 2.  

   

TỪ VỰNG
 
kon'nichi wa xin chào
watashi tôi, bản thân tôi
desu thì, là, mà
anata bạn
Amerika-jin người Mỹ
Nihon-jin người Nhật
daigaku-sei sinh viên đại học
kookoo-sei học sinh phổ thông
otomo-dachi bạn
nan'nen-sei năm thứ mấy, mức thứ mấy (ở trường đại học)
ninen-sei mức thứ hai, năm thứ hai
 

 
 
1. Watashi wa Suzuki Yota desu.
  Câu này có nghĩa là "Tôi là Yota Suzuki." Trong tiếng Nhật, tên gọi của mỗi người khá giống trong tiếng Việt: Họ được viết trước sau đó đến tên. Cấu trúc của câu này là: "Danh từ + wa + danh từ + desu", có thể dịch là "Cái gì là cái gì". Từ wa là một tiểu từ, thường giữ chức năng chủ ngữ trong câu. Còn desu nghĩa là "thì, là, mà" tương đương với động từ "to be" trong tiếng Anh.
 
Ví dụ: Watashi wa Sumisu desu.
(Tôi là Smith.)
  Watashi wa Tanaka desu.
(Tôi là Tanaka.)

 

   
 
2. Anata wa Amerika-jin desu ka.
  Câu này có nghĩa là "Bạn là người Mỹ phải không?" Từ ka là tiểu từ có chức năng biến một câu thành câu hỏi.
 
Ví dụ: Anata wa Nihon-jin desu ka.
(Are you Japanese?)
  Anata wa Suzuki-san desu ka.
(Are you Mr. Suzuki?)

 

   
 
3. Otomo-dachi mo kookoo-sei desu ka.
  Câu này có nghĩa là "Bạn của bạn cũng là học sinh trung học à?" Từ mo là tiểu từ có nghĩa là "cũng".
 
Examples: Sumisu-san mo Amerika-jin desu ka.
(Anh Smith cũng là người Mỹ phải không?)
  Watashi mo daigaku-sei desu.
(Tôi cũng là sinh viên đại học.)

 

   
 
4. Nihon-jin desu.
  Câu này có nghĩa là  "Tôi là người Nhật". Từ Nihon-jin là sự kết hợp của 2 từ Nihonjin. Nihon có nghĩa là Nhật Bản còn có nghĩa là "người". Từ jin khi được thêm vào tên của một nước nào đó sẽ trở thành tính từ chỉ ngườ của nước đó.
 
Ví dụ: Gaadana-san wa Igirisu-jin desu.
(Gardiner là người Anh. [Igirisu=nước Anh])
  Rozenbawa-san wa Doitsu-jin desu.
(Ông Rosenbauer là người Đức.[Doitsu=nước Đức])

 

   
 
5. Watashi wa kookoo-sei desu.
  Câu này có nghĩa là "Tôi là học sinh trung học". Từ kookoo-sei là sự kết hợp của 2 từ kookoo-sei. Kookoo là dạng rút gọn của từ kootoogakkoo nghĩa là trường trung học còn -sei là một hậu tố có nghĩa là học sinh. 
 
Ví dụ: Waatamanu-san wa daigakuin-sei desu.
(Waterman là học sinh đã tốt nghiệp.
  Rassoru-san wa daigaku-sei desu.
(Anh Russell là sinh viên đại học.)

 

 
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục