Yukata

Credit all: shop-japan

Đầu tiên là trang phục dành cho các couple

Giá cho mỗi bộ là 6,000 yen

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size
16,000 yen mỗi bộ
Image resized! Click to view full-size


17,100 yen
Image resized! Click to view full-size


17,100 yen
Image resized! Click to view full-size
Các bộ sau đều đồng giá là 6000 yen
(giá ở đây là tính riêng 1 cái Yukata thôi chứ ko phải 1 cặp đâu ha)
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Tiếp theo là mẫu dành cho nam ^^

14300 yen

Image resized! Click to view full-size


8600 yen
Image resized! Click to view full-size


17,000 yen
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


18,700 yen
Image resized! Click to view full-size


12500 yen
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size
8800 yen
Image resized! Click to view full-size


6000 yen
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Và cuối cùng là các mẫu cho nữ
6600 yen


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

8600 yen
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


15600 yen
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size
17,000 yen
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


18,700 yen
Image resized! Click to view full-size


19,800 yen
Image resized! Click to view full-size
 
 
 
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục