Taiiku no Hi

Taiiku no Hi (体育の日) là ngày hội thể thao của Nhật Bản được tổ chức vào thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng 10. Ngày 10/10/1964 là ngày khai mạc thế vận hội Olympic tại Tokyo, vì thế nên hàng năm người Nhật tổ chức ngày hội thể thao vào thời gian này để kỷ niệm sự kiện đó.
 


Ngày hội thể thao đầu tiên được tổ chức vào tháng 10 năm 1966 ( 2 năm sau khi diễn ra thế vận hội Olympic). Tháng 10 được lựa chọn để tổ chức thế vận hội là nhằm tránh mùa mưa ở Nhật và ngày hội thể thao cũng diễn ra vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 24 tháng Mười hàng năm, đây được xem là 1 ngày lễ quan trọng của quốc gia. Nhưng đến năm 2000 thì thời gian tổ chức Taiiku no Hi được chuyển thành thứ Hai của tuần thứ 2 của tháng.
 
Vào ngày này các trường mẫu giáo, trường học, các khu phố, công ty tổ chức lễ hội "Undokai" (運動会) với nhiều trò chơi vận động tập thể giúp mọi người nâng cao sức khoẻ, tinh thần đoàn kết…

Sau đây là một số hình ảnh của ngày hội sôi động này:

Đầu tiên là các bé mẫu giáo, xinh ơi là xinh.

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/01.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/02.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/03.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/04.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/05.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/06.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/07.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/08.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/09.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/10.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/11.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/12.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/13.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/14.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/15.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/16.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/17.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/18.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/19.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/20.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/21.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/22.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/23.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/24.jpg

Tiếp theo là hình ảnh về các bé độ tuổi tương đương từ tiểu học đến cấp 2 ở VN

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/25.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/26.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/27.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/28.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/29.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/30.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/31.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/32.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/33.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/34.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/35.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/36.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/38.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/39.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/40.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/41.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/42.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/43.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/44.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/45.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/46.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/47.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/49.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/50.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/51.jpg

The image “http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/37.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/48.jpg 

Hình ảnh về các koukousei

 http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/52.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/53.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/54.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/55.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/56.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/57.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/58.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/59.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/60.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/62.jpg

 http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/63.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/65.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/66.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/67.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/68.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/69.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/70.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/71.jpg

 http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/61.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/64.jpg

Như đã giới thiệu là ko chỉ các trường học mà các khu phố, công ty cũng tổ chức và động viên mọi người tham gia lễ hội, người nước ngoài cũng bị 'dụ dỗ' nữa.

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/72.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/73.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/74.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/75.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/76.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/77.jpg

 http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/80.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/81.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/78.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Taiiku%20no%20Hi/79.jpg

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục