Shinkansen

Được ghi lại bởi KASUMI (lưu học sinh)Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Tàu về ga

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Trong nhà ga

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Lên tàu

Image resized! Click to view full-size


Nhân viên soát vé

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

 
Sân ga

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Bảng lịch trình

Image resized! Click to view full-size


Một gia đình đi du lịch

Image resized! Click to view full-size


Phục vụ thức ăn trên tàu…

Image resized! Click to view full-size


… hoặc những gian hàng tiện lợi tại ga

Image resized! Click to view full-size


Tại thềm ga

Image resized! Click to view full-size


Tàu trong lúc nghỉ

Image resized! Click to view full-size


Soát vé lần cuối

Image resized! Click to view full-size

 
Lướt thôi …(theo Jimmy) 
Image resized! Click to view full-size

   
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục