Nhà – hồ – vườn của Nhật Bản

Mình rất thích quần thể nhà có vườn, xung quanh là nước chảy qua các phiến đá. Đây là một mô hình khá đặc trưng của Nhật phải không nhỉ ? Nhìn đã muốn sang Nhật rồi.
 Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục