Mùa hè ở Nhật

Mùa hè mà đuợc nghỉ mát ở các đảo của Nhật Bản thì tuyệt cú mèo

 Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Cảnh đêm ở thành phố Tokyo

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Ảnh cuối cùng của chùm ảnh là bức ảnh về mùa xuân

Image resized! Click to view full-size
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục