Hoa Akebono

Theo bạn Izumi (lưu học sinh)

Image resized! Click to view full-size


Hình như hoa này có nhiều loại

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size
 
Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục