Furin (wind-chime)

Mùa hè đã đến, những tiếng chuông gió (furin) kêu leng keng khiến ta chợt giật tỉnh giấc chiêm bao.

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/18.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/01.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/17.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/09.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/07.jpg

 http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/05.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/08.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/11.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/06.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/13.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/15.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/16.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/14.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/10.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/04.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Furin%20(wind-chime)/03.jpg

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục