Câu hỏi tư vấn

Những bước đầu tiên đ tiến ti du học Nhật Bn
H giáo dục ph thông Nhật Bn o i 12 m, gm u năm tiu học, ba năm trung học cơ s và ba m trung học ph thông.

 

Tiếp đến là h đào to sau h giáo dục ph thông. Có m loại trường đào to sau h giáo dục ph thông mà du hc sinh có th theo học. c trường y có th thuộc c mô hình quản lý khác nhau: quc lập, công lập, hay n lập.

 

Một năm học ca h đào to sau h giáo dc ph thông Nhật Bản bắt đầu o tháng Tư và kết thúc o tháng Ba năm tiếp theo. Nhiều lp học kết thúc o học k Một (kéo i t tháng Tư đến tháng Chín) hoặc học k Hai (t tháng Mười đến tháng Ba m sau). Gia các trường đại hc và gia c khoa thi gian ngh có khác nhau, tuy nhiên thông thường có ba k ngh trong mi m học: k ngh t cuối tháng Bảy đến đầu tháng Chín, k ngh đông t cuối tháng Mười Hai đến đầu tháng Mt m sau, và k ngh xuân t tháng Hai đến tháng Ba.

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục