Búp bê kokeshi

 Búp bê Kokeishi là búp bê bằng gỗ, với hình dạng đơn giản xuất phát ở phía Bắc vùng Honshu. Vào thời đại Tokugawa, búp bê Kokeshi là quà lưu niệm cho khách du lịch nghĩ dưỡng tại suối nước nóng của vùng Tohoku. Đa số các búp bê Kokeshi không có tay lẫn chân, chỉ có một cái đầu lớn và cơ thể hình trụ và mang hình dạng cô gái nhỏ.
Image resized! Click to view full-size

 

Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size


Image resized! Click to view full-size

  Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size
Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size
Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size
Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size
Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size

Image resized! Click to view full-size

 

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục