Biểu tượng của các tỉnh ở Nhật

Tại Nhật, từ Hokkaido trải dài xuông Okinawa, mỗi tỉnh đều có những biểu tượng riêng.


Image resized! Click to view full-size
Hokkaidō (北海道) / Sapporo / Hokkaidō

Image resized! Click to view full-size
Aichi (愛知県) / Nagoya / Chūbu


Image resized! Click to view full-size
Akita (秋田県) / Akita / Tōhoku


Image resized! Click to view full-size
Aomori (青森県) / Aomori / Tōhoku


Image resized! Click to view full-size
Chiba (千葉県) / Chiba / Kantō


Image resized! Click to view full-size
Ehime (愛媛県) / Matsuyama / Shikoku


Image resized! Click to view full-size
Fukui (福井県) / Fukui / Chūbu


Image resized! Click to view full-size
Fukushima (福島県) / Fukushima / Tōhoku

Image resized! Click to view full-size
Gifu (岐阜県) / Gifu / Chūbu


Image resized! Click to view full-size
Gunma (群馬県) / Maebashi / Kantō


Image resized! Click to view full-size
Hiroshima (広島県) / Hiroshima / Chūgoku


Image resized! Click to view full-size
Hyogo (兵庫県) / Kobe / Kansai


Image resized! Click to view full-size
Ibaraki (茨城県) / Mito / Kantō


Image resized! Click to view full-size
Ishikawa (石川県) / Kanazawa / Chūbu


Image resized! Click to view full-size
Iwate (岩手県) / Morioka / Tōhoku


Image resized! Click to view full-size
Kanagawa (神奈川県) / Yokohama / Kantō


Image resized! Click to view full-size
Kyoto (京都府) / Kyoto / Kansai


Image resized! Click to view full-size
Mie (三重県) / Tsu / Kansai 

Image resized! Click to view full-size
Miyagi (宮城県) / Sendai / Tōhoku


Image resized! Click to view full-size
Nagano (長野県) / Nagano / Chūbu


Image resized! Click to view full-size
Nara (奈良県) / Nara / Kansai


Image resized! Click to view full-size
Niigata (新潟県) / Niigata / ChūbuImage resized! Click to view full-size
Okayama (岡山県) / Okayama / Chūgoku


Image resized! Click to view full-size
Osaka (大阪府) / Osaka / Kansai


Image resized! Click to view full-size
Saitama (埼玉県) / Saitama / Kantō


Image resized! Click to view full-size
Shiga (滋賀県) / Otsu / Kansai


Image resized! Click to view full-size
Shimane (島根県) / Matsue / Chūgoku


Image resized! Click to view full-size
Shizuoka (静岡県) / Shizuoka / Chūbu 

Image resized! Click to view full-size
Tochigi (栃木県) / Utsunomiya / Kantō


Image resized! Click to view full-size
Tokyo (東京都) / Shinjuku/ Kantō 

Image resized! Click to view full-size
Tottori (鳥取県) / Tottori / Chūgoku


Image resized! Click to view full-size
Toyama (富山県) / Toyama / Chūbu


Image resized! Click to view full-size
Wakayama (和歌山県) / Wakayama / Kansai


Image resized! Click to view full-size
Yamagata (山形県) / Yamagata / Tōhoku


Image resized! Click to view full-size
Yamaguchi (山口県) / Yamaguchi / Chūgoku


Image resized! Click to view full-size
Yamanashi (山梨県) / Kofu / Chūbu
 
Image resized! Click to view full-size
Ehime (愛媛県) / Matsuyama / Shikoku


Image resized! Click to view full-size
Kagawa (香川県) / Takamatsu / Shikoku

Image resized! Click to view full-size
Kochi (高知県) / Kochi / Shikoku


Image resized! Click to view full-size
Tokushima (徳島県) / Tokushima / Shikoku

Image resized! Click to view full-size
Fukuoka (福岡県) / Fukuoka / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Kagoshima (鹿児島県) / Kagoshima / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Kumamoto (熊本県) / Kumamoto / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Miyazaki (宮崎県) / Miyazaki / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Nagasaki (長崎県) / Nagasaki / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Ōita (大分県) / Ōita / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Okinawa (沖縄県) / Naha / Kyūshū


Image resized! Click to view full-size
Saga (佐賀県) / Saga / Kyūshū

 

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục